Från A till Ö

Nedan från A till Ö

Senast uppdaterad 2023-03-07 av Hardy Lagerberg.
Balkong

Det är inte tillåtet med öppen eld, kolgrill eller tändvätska på balkonger. Däremot är det tillåtet med såväl gasolgrill som elgrill. Föredrar man kolgrill så återstår möjligheten att stå ute på gården och grilla. Naturligtvis vill vi alla att var och en tar hänsyn till sina grannar vad gäller sina grillaktiviteter.
Observera att gasolflaskor inte får förvaras varken inne i lägenheten eller i lägenhetsförråd. Den ska stå ute.

Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.

OBS! Parabol får inte monteras på balkongräcke, fasad eller tak.

Tänk på att i vår fastighet så har många lägenheter vacker utsikt över Tantolunden och vattnet. Vi måste alla ta ansvar för att inte sätta upp något eller plantera något på våra balkonger som försämrar utsikten för någon annan i föreningen. Många har köpt sina lägenheter för utsiktens skull.

Boulebana

Använd gärna boulebanan och gör det ofta! Dock avråds alla från spel om barn leker i den intilliggande sandlådan. Ett bouleklot är tungt och kan skada illa om olyckan är framme. Visa hänsyn helt enkelt.

Bredband, TV och telefoni

Föreningen har ett avtal med Telia om bredbandstjänster som ligger i Telia triple play. Telia triple play innehåller idag bredband  250Mbit/s, TV via TV-box och fast telefoni. Det betyder att du som medlem har tillgång till trådlöst bredband via den router som finns i tjänsten, du har även tillgång till TV via enTV-box som kopplas till routern och även fast telefoni som också kopplas upp via routern. Idag (mars 2023) ingår även Telia playappen i tjänsten. Med denna app, som du kan ladda ner i smartphone, läsplattor eller andra enheter med möjlighet att ladda ner appar når du ett flertal TV-kanaler och andra streamingtjänster. Se mer på resp hemsidor. 

Cykelrum

Cyklar, barnvagnar mm får inte förvaras i trapphusen eller i andra utrymmen. Cyklar ska parkeras i cykelrummen. Det är inte tillåtet att parkera moped eller vespa i cykel- och barnvagnsrum. Däremot får dessa fordon parkeras på medlemmars egna parkeringsplatser i garaget.

Förråd

Varje bostadsrättsinnehavare har idag möjlighet att disponera ett källarförråd för förvaring. Ingen får använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd. Förvaring av möbler, kartonger m.m. utanför förråden är inte tillåten.

Källsortering och soprum

Låt oss hjälpas åt att hålla ordning i våra soprum och sköta källsorteringen, det blir mycket trevligare så.

Det som du inte får lägga i sopkärlen är grovsopor som du själv tar till återvinningsnläggningen. De närmaste finns i Östberga och i Sätra. 

Grovsopor får naturligtvis inte ställas i soprummet, det förstör för alla och någon måste ta det därifrån (någon?).

Kartonger av papp och wellpapp bör plattas till för att få bättre plats i kärlen för pappersförpackningar.


Markis
  • Balkongmarkis:
    Se skötselpärm under flik 25. 

  • Vertikalmarkis:

  • Bostadsrättsinnehavare med fönster mot Långholmsgatan och Hornsgatan får efter anmälan till styrelsen montera så kallade vertikalmarkiser utanför fönstren. Vertikalmarkisens metalldelar ska vara vita i kulör NCS 0502-Y, markisväven ska vara grå motsvarande Sandatex Polyscreen kvalité 550, färg 79.

Kontakta styrelsen för råd och anvisningar vart det är förberett för infästning av markisen. Anlita en behörig montör. Föreningen använder sig av Farsta Markiser och Persienner AB. Den som har markiser ansvarar naturligtvis för skötsel och underhåll.

Nycklar

Här kan du beställa extra nycklar, garagetaggar.

Portkod

Portkod gäller mellan 06.00-21.30. Övrig tid kan porten endast öppnas med nyckel.

Renovera eller bygga om

Alla väsentliga ändringar i lägenheten måste godkännas av styrelsen innan arbete påbörjas. Ändringar som bara påverkar den egna bostadsrättslägenheten är tillåtna under föruttsättning att inga bärande delar eller gemensamma funktioner (t.ex. ventilation) påverkas.
Ingrepp i vatten- och avloppssystemen ska endast göras av fackman.

Rökning

Rökning är inte tillåten inomhus i de allmänna utrymmena (trappor, hissar, källare m.m.). Släckta fimpar slängs i soporna, inte genom fönster/balkonger ut på gården eller trottoaren.

Sandlåda

En trevlig sandlåda för de mindre är anlagd på gården. Då ingen håller efter denna låda så ber vi er ta hand om lekredskapen så att dessa ej ligger och skräpar.

Störningar

Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot.
Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.
Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. 
Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.

Säkerhet och ansvar

Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse. Se till att alla dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Släpp inte in okända människor via portarna, i källare eller garage. 
Eventuella skador på våra hus eller gemensamma utrymmen ska anmälas till styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader.

Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.
Som medlem ansvarar du även för din familj och dina gäster. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.

Ägarbyte - att tänka på

Vid byte av ägare till bostadsrätt skall vissa saker lämnas kvar och annat beaktas, se nedan.

Lämnas i lägenhet till ny ägare

Skötselpärm 31 flikar (Beskrivning och hantering av utrustning i lägenheten)

Bostadspärm 10 flikar (att bo med bostadsrätt)

Bredbandsrouter från Telia för Telia Triple Play (Bredband/Internet, TV och telefoni)

2 st Digitalboxar ansedda att kopplas till Telia-router för TV

5 st bostadsnycklar i system CMH151, låssystemet får inte bytas, då försvinner möjlighet till serviceläge

2 st hushållsnycklar till förråd och elnisch i trapphus

3 st nycklar till postlåda

Beaktas

Säg upp hyresavtal mot Aimo Park om garageplats hyrts

garagebrickor till kodlås lämnas till garageansvarig

Då alla punkter är klara fylls "ägarbyte - checklista"  i under "för medlemmar" i menyn och skickas till  föreningen.