31 aug 2023

Grovsopor får lämnas på gården t..o.m söndag 3 sept

2023-08-31 18:09

Hej medlemmar,

Som meddelats tidigare får grovsopor just nu lämnas på gården mellan huskropparna (på den yttre cykelparkeringen).

Detta för att underlätta för de medlemmar som måste tömma sina förråd (helt eller delvis) i samband med höstens rörarbete.

Denna möjlighet, för grovsopor, upphör på söndag 3 sept och bortforsling sker under veckan som kommer.

Nästa vecka inleds rörarbetena med förberedelser för rörbyten i i hus 1 dvs port 141 D, sedan fortsätter det i 141C - 141B och 141A. Vår intention är att informera löpande när vi vet mer exakt hur arbetena löper.

Frågor kan skickas till rorbyte@hornsplan1.se

Hälsar projektet för husets avloppsrör

16 aug 2023

Informationsbrev aug 2023

2023-08-16 15:13

Information från senaste styrelsemötet 2023-08-15

Information om arbeten med avloppsrör har gått ut till de som har förråd som är berörda av rörbyten som görs under sept/okt. Nedan är generell info.

Några medlemmar måste tömma sina förråd (11 st) och i några förråd (11 st) måste taket stöttas så att man kan arbeta uppe på det.

Alla boende kommer någon gång under perioden sept/okt drabbas av att avloppet stängs av. Detta aviseras när vi vet exakt tid men det kommer att bli dagtid och förhoppningsvis bara en dag ( kl 8 - 15 ). Ordningen för avstängning är 141D - 141 C - 141 B - 141 A, men som sagt vi återkommer om exakt tid. Frågor om rörarbeten kan skickas till: rorbyte@hornsplan1.se

Vi uppmanar alla att kontrollera att ni kan logga in på hemsidan, hornsplan1.se Viss information är känslig och skyddas av login.

Märkning av cyklar i cykelrummen.

Märkbrickor är beställda enligt era önskemål och kommer att distribueras nästa vecka. Sätt fast märkbrickan på sadelstolpen så vet vi var vi ska leta. Även på barncyklar.

Cyklar utan märkbricka lever efter 1 sept ett farligt liv, efter anmälan till polisen kommer de efter tre månader att tillfalla föreningen som avser att rensa bort dem. Frågor runt detta skickas till cykelbrickor@hornsplan1.se

Trygghetskameror

Systemet för kamerabevakning är nu igång, alla ingångar för personer och bilar bevakas, ni har kanske sett dekaler på våra portar. Syftet är att se om vi har några svaga punkter där man kan ta sig in i fastigheten.

Om obehörigt tillträde äger rum kan föreningen alltså se hur man tog sig in och i vissa fall förse polisen med sådan information.

Hälsar / styrelsen

13 jul 2023

Information om rörarbeten 230713

2023-07-13 08:51

Hej medlemmar,

Vi vill förmedla vår senaste information om den renovering av avloppsrör som vi står inför.

Ny tidplan men ännu inga detaljer
I tidigare information angavs start v39 dvs slutet på september. Det lutar nu åt två perioder:

September - oktober 2023 byte av avloppsrör i gemensamma utrymmen
Perioden innebär rörbyten i förrådsutrymmen och garaget. Denna period startar i september.Arbetet påverkar förråd men det finns under denna period inget behov av att komma in i lägenheter. Vissa förråd måste göras tillgängliga för rörarbete och andra för stöttning för ökad bärighet på tak.
Förråd som berörs är: 1, 7, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 41, 44, 57, 58, 60, 61 och 66
Om du inte har något av dessa förråd påverkas du inte av förrådsdelen, men alla kommer att beröras av kortare stopp i lägenhetens avlopp under arbetets gång, på tider som kommer att aviseras senare. Det blir kortare stopp i september - oktober, dvs timmar inte veckoavstängningar som vi får under nästa period 2024.

Separat info kommer att gå ut till de som har berörda förråd.

April - maj - juni - 2024 relining
Detta är det större arbetet som nu sannolikt blir skjutet till nästa vår. Under den perioden genomförs relining och då kommer avloppen inte att kunna användas under någon vecka. Tidplan är inte klar, vi återkommer till den.

Hälsar Föreningens projektgrupp - relining

2 jul 2023

Information om cykelmärkning och parkering på gården

2023-07-02 08:48

Cykelmärkning

Nu är det dags att tala om hur många märkbrickor du behöver till din(a) cyklar i cykelrummet.

Märkning av cyklar skall vara gjord av dig innan den 1 sept därefter kommer de cyklar som inte är märkta att anmälas till polisen som hittade.

Om ingen visar intresse för dessa cyklar inom tre månader övergår ägandet till upphittaren, dvs Brf Hornsplan 1, och föreningen kan hantera cyklarna på lämpligt sätt.

Alltså, skicka epost till: cykelbrickor@hornsplan1.se ange antal du behöver och även ditt lägenhetsnummer inom Brf (tre siffror inte fyra som posten använder). Vi återkommer till om hur brickorna kommer att distribueras när vi fått dem.

Bilparkering på gården

Vi vill påminna om att vi ska vara restriktiva med bilparkering på gården och bara använda möjligheten till våra serviceleverantörer, vid korta transporter, vid garagestädning och andra korta och motiverade tillfällen. Inhämta styrelsens tillstånd om du vill undvik böter.

21 jun 2023

Föreningsstämma 2023 protokoll

2023-06-21 21:30

Protokollet finns nu att läsa på vår hemsida under "för medlemmar"  " stadgar, årsredovisningar, stämmoprotokoll"

Navigation