Brf Hornsplan 1 | 769620-5231

Stadgar, årsredovisningar, stämmoprotokoll och energideklaration

Stadgar

PDF-fil, 2.68 MB

Energideklaration

PDF-fil, 189.62 kB

Stämmoprotokoll

Fil Typ Storlek
Stämmoprotokoll 2017.pdf PDF-fil 1.64 MB
Stämmoprotokoll 2016.pdf PDF-fil 1.06 MB
Stämmoprotokoll 2019.pdf PDF-fil 592.88 kB
Stämma 2014.pdf PDF-fil 577.15 kB
Stämma 2013.pdf PDF-fil 67.83 kB
Stämma 2012.pdf PDF-fil 191.55 kB
Stämma 2011.pdf PDF-fil 330.28 kB
Stämma 2010.pdf PDF-fil 135.54 kB
Stämma 2015.pdf PDF-fil 1.45 MB
Protokoll stämma 2018.pdf PDF-fil 681.18 kB
Extra stämma 2014-10-09.pdf PDF-fil 260.63 kB
Extra stämma 2014-03-05.pdf PDF-fil 196.15 kB
Extra stämma 2012-10-20.pdf PDF-fil 92.57 kB
Bilagor motioner stämma 2018.pdf PDF-fil 1.3 MB