Brf Hornsplan 1 | 769620-5231

Stadgar, årsredovisningar, stämmoprotokoll och energideklaration

Stadgar

PDF-fil, 2,68 MB

Energideklaration

PDF-fil, 189,62 kB

Stämmoprotokoll

Fil Typ Storlek
Stämmoprotokoll 2017.pdf PDF-fil 1,64 MB
Stämmoprotokoll 2016.pdf PDF-fil 1,06 MB
Stämmoprotokoll 2019.pdf PDF-fil 592,88 kB
Stämma 2014.pdf PDF-fil 577,15 kB
Stämma 2013.pdf PDF-fil 67,83 kB
Stämma 2012.pdf PDF-fil 191,55 kB
Stämma 2011.pdf PDF-fil 330,28 kB
Stämma 2010.pdf PDF-fil 135,54 kB
Stämma 2015.pdf PDF-fil 1,45 MB
Protokoll stämma 2018.pdf PDF-fil 681,18 kB
Extra stämma 2014-10-09.pdf PDF-fil 260,63 kB
Extra stämma 2014-03-05.pdf PDF-fil 196,15 kB
Extra stämma 2012-10-20.pdf PDF-fil 92,57 kB
Bilagor motioner stämma 2018.pdf PDF-fil 1,3 MB