Stadgar, årsredovisningar, stämmoprotokoll och energideklaration

Stadgar

PDF-fil, 2.68 MB

Stämmoprotokoll

Fil Typ Storlek
Stämmoprotokoll 2017.pdf PDF-fil 1.64 MB
Stämmoprotokoll 2016.pdf PDF-fil 1.06 MB
Stämmoprotokoll 2019.pdf PDF-fil 592.88 kB
Stämma 2014.pdf PDF-fil 577.15 kB
Stämma 2013.pdf PDF-fil 67.83 kB
Stämma 2012.pdf PDF-fil 191.55 kB
Stämma 2011.pdf PDF-fil 330.28 kB
Stämma 2010.pdf PDF-fil 135.54 kB
Stämma 2015.pdf PDF-fil 1.45 MB
Stämmoprotokoll 2021.pdf PDF-fil 2.27 MB
Stämmoprotokoll 2020.pdf PDF-fil 1 MB
Protokoll Årsstämma 2024.pdf PDF-fil 50.77 kB
Protokoll stämma 2018.pdf PDF-fil 681.18 kB
Protokoll årsstämma 2022.pdf PDF-fil 772.63 kB
foreningsstamma-2023.pdf PDF-fil 57.01 kB
Extra stämma 2014-10-09.pdf PDF-fil 260.63 kB
Extra stämma 2014-03-05.pdf PDF-fil 196.15 kB
Extra stämma 2012-10-20.pdf PDF-fil 92.57 kB
Bilagor motioner stämma 2018.pdf PDF-fil 1.3 MB