P-plats

Vår förening har 35 p-platser i varmgarage och två platser utomhus, vid gatan.

Allmänt gäller att parkeringsplatserna inte följer med vid lägenhetsförsäljningar,  lediga platser uppstår när lägenheter som har disponerat en plats säljs. För den som säljer sin lägenhet, gäller det att lämna över garagetaggarna till styrelsen, i föreningens postfack eller till någon styrelsemedlem. Idag är 6 av platserna utrustade med laddmöjligheter för elbilar. Medlemmar som har P-plats och byter till elbil (hybrid eller helt eldriven) har företräde till laddplatser, dessa kommer även att utökas vid behov. Det betyder att om man fått plats med laddmöjlighet och inte har en elbil måste man vara beredd att byta plats med den medlem som skaffat elbil och får behov av laddning i garaget. I kön prioriteras det så att alla bostäder med behov tilldelas en P-plats innan en andra P-plats kan tilldelas.

Köordning för garage- och uteparkeringsplatser

Avtal om platser tecknas endast med fysiska personer. Avtal förutsätter att medlem bor i föreningen och att hyresgäst hyr lokal i föreningen.

Garage

Garageplats tilldelas medlem efter kötid med I första hand en plats per lägenhet.

Saknas köande enligt p.1 kan medlem beviljas ytterligare en plats efter kötid.

Saknas köande enligt p. 1 och 2 beslutar styrelsen om ordning för uthyrning.

Uteplatser

Parkeringsplatser ute tilldelas medlem eller föreningens hyresgäst efter kötid.

Om du vill ställa dig i kö så fyll i ansökningsblanketten som finns att ladda ner härunder, Ansökan - P-plats, och lämna den i föreningens postfack (port A). En ansökan innebär också att du tagit del av och godkänt reglerna på denna sida.

De aktuella priserna är:

  • Utomhusparkering 1 250:-/mån inkl moms
  • MC-plats i garage 500:-/mån inkl moms
  • P-plats i garage 1 500:-/mån inkl moms

Garaget maskinstädas några gånger per år. Var vänlig och respektera förfrågan om att flytta bilen vid dessa tillfällen. Står bilen kvar så sopas smutsen in under bilen och då kan lacken ta skada.

Den som har frågor kring parkeringsplatserna kan vända sig till Bengt Fredrikson som är ansvarar för kön. Du hittar hans kontaktuppgifter på sidan Styrelse.

Senast uppdaterad 2020-01-15 av Hardy Lagerberg.

Ansökan

PDF-fil, 262.27 kB