P-plats

Parkering inom föreningen.

Vår förening har 35 p-platser för bilar samt en MC-plats i varmgarage och ytterligare två p-platser utomhus, vid gatan.

Avtal om platser tecknas endast med fysiska personer, som disponerar och brukar bil alt, MC.. Det förutsätts att medlem bor i föreningen och att hyresgäst hyr lokal i föreningen. P-plats får inte hyras ut i andra hand utan skriftligt tillstånd av styrelsen.

Allmänt gäller att parkeringsplatserna inte följer med vid lägenhetsförsäljningar, lediga platser uppstår när medlemmar som har disponerat en plats säljer lägenheten eller säger upp platsen av annat skäl. Vid avtalets upphörande ska garagetaggar återlämnas till ansvarig inom styrelsen. Idag är 15 av platserna utrustade med laddmöjligheter för elbilar. Medlemmar som har P-plats och byter till elbil (hybrid eller helt eldriven) har företräde till laddplatser. Det betyder att den som fått plats med laddmöjlighet och inte har en elbil måste man vara beredd att byta plats med den medlem som skaffat elbil.

Garaget maskinstädas en gång per år. Vänligen respektera uppmaning om att flytta bilen vid dessa tillfällen. Står bilen kvar så sopas smutsen in under bilen och då kan lacken ta skada.


Köordning

Garage

1. Garageplats tilldelas medlem efter kötid med I första hand en plats per lägenhet.

2. Saknas köande enligt p.1 kan medlem beviljas ytterligare en plats efter kötid.

3. Saknas köande enligt p.1 och 2 beslutar styrelsen om ordning för uthyrning.

Uteplatser

4. P-platser utomhus tilldelas medlem eller föreningens hyresgäst efter kötid.

Om du vill ställa dig i kö så fyll i ansökningsblanketten som finns att ladda ner härunder. Ifylld ansökan ska lämnas i föreningens postfack (port A). En ansökan innebär också att du tagit del av och godkänt reglerna på denna sida.

Aktuella priser från 2024-01-01:

  • P-plats för bil i garage     1 500,-/mån
  • MC-plats i garage              500:-/mån
  • P-plats för bil utomhus    1 250:-/mån

Den som har frågor kring parkeringsplatserna kan vända sig till Bengt Fredrikson som ansvarar för kön. Du hittar hans kontaktuppgifter på sidan Styrelse.

Senast uppdaterad 2024-03-20 av Bengt Fredrikson.

Ansökan

PDF-fil, 262.27 kB