Styrelse

Epost till styrelsen

info@hornsplan1.se

David Jagerfelt

Ordförande,  David är styrelsens ordförande och bor i D-uppgången.


Lars Könenkamp

Ledamot och kassör med ansvar för ekonomin. Lars bor i A-uppgången.


Hardy Lagerberg

Ledamot, sekreterare . Ansvarig för hemsidan, nyhetsbrev, Telefon TV och Internet. Hardy bor i B-uppgången.


Göran Bolmgren

Ledamot, drifts och underhållsansvarig avseende inre underhåll. Göran bor i C-uppgången.


Kristina Lundqvist

Ledamot, Bistår primärt Lars i ekonomiska frågor. Kristina bor i D-uppgången.


Bengt Fredrikson

Suppleant och rådgivare till styrelsen. Projektledare avseende ett garantiärende. Bengt bor i B-uppgången.


Nils Lagerbäck

Suppleant och bistår främst Göran och David avseende både inre och yttre underhåll. Nils bor i C-uppgången

Bo-Göran Johansson

Suppleant assisterar initialt hela styrelsen.  Bosse bor i A-uppgången