Brf Hornsplan 1 | 769620-5231

Styrelse

Bengt Fredrikson

Ledamot och ordförande, säkerhetsansvarig samt ansvarig för kontakter med medlemmar och hyresgäster. Bengt bor i B-huset.

Kontakt 070-895 12 01, bengt.fredrikson@telia.com


Lars Könenkamp

Ledamot och kassör med ansvar för ekonomin. Till vardags arbetar han som ekonom och har länge varit verksam inom finansmarknaden. Lars bor i A-huset.

Kontakt 073-060 11 75, lars.konenkamp@gmail.com 


Anna Wahlström

Ledamot och sekreterare med ansvar för föreningens papper. Anna bor i A-huset

Kontakt 070-812 08 27 anna.wahlstrom@kpmg.se


David Jagerfelt

Ledamot och drifts- och underhållsansvarig i föreningen.  David är jurist och bor i D-huset.

Kontakt 079-337 28 89, jagerfelt@hotmail.com


Göran Bolmgren

Ledamot och ansvarig för föreningens inre verksamhet. Göran bor i C-huset.

Kontakt 070-974 32 88, goran.bolmgren@gmail.com


Hardy Lagerberg

Suppleant och ansvarig för hemsidan, nyhetsbrev, Telefon TV o Internet samt vårt garage. Hardy bor i B-huset

Kontakt 070-658 51 91, hardylagerberg@gmail.com


Fredrik Benson

Suppleant och ansvarig för att biträda kassören i dennes funktion. Fredrik bor i B-huset

Kontakt 076-167 71 74, fredrikbenson@gmail.com

Senaste nyheterna
Arkivet