Trivselregler 20230608

TRIVSELREGLER FÖR OSS BOENDE Gäller från 20230608

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt.

För att vi ska få ett trevligt boende har vi satt samman denna information om våra trivselregler i Brf Hornsplan1, vilket naturligtvis gäller för både bostadsrättsägare och hyresgäster. Genom att följa trivselreglerna kan alla bidra till den goda gemenskapen i vår förening och bland alla boende.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelrum och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel, tar bort brandrisker och underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare att utföra sina sysslor.

CYKELRUM

Cyklar, barnvagnar etc får inte förvaras i trapphusen eller i andra utrymmen. Cyklar ska parkeras i cykelrummen och vara märkta med lägenhetsnummer. Märkbrickor hämtas hos någon i styrelsen. Omärkta cyklar kan komma att omhändertas. Det är inte tillåtet att parkera moped eller scooter i cykel- och barnvagnsrum. Däremot får dessa fordon parkeras på medlemmars parkeringsplatser i garaget.

GRILLNING PÅ BALKONGEN

Det är inte tillåtet med öppen eld, kolgrill eller tändvätska på balkonger. Däremot är det tillåtet med såväl gasolgrill som elektrisk grill. Föredrar man kolgrill så finns möjligheten att stå ute på gården och grilla. Naturligtvis vill vi alla att var och en tar hänsyn till sina grannar vad gäller grillaktiviteter. Observera att gasolflaskor inte får förvaras varken inne i lägenheten eller i lägenhetsförrådet. De ska stå ute.

KäLLSORTERING

Grovsopor får absolut inte ställas i källsorteringsutrymmena. Alla ansvarar för att egna grovsopor bortforslas till återvinningsanläggning. Det är också viktigt att alla ansvarar för att hålla det snyggt i källsorteringsutrymmet.


RÖKNING

Rökning är inte tillåtet inomhus i de allmänna utrymmena (trappor, hissar, källare, m.m.) Släckta fimpar slängs i soporna, inte genom fönster/balkonger ut på gården eller trottoaren. (numera med risk för böter).

RENOVERA ELLER BYGGA OM

Vid alla former av ombyggnad skall styrelsen kontaktas för eventuellt behov av dokumentation (ritningar och utförares certifieringar, etc) besiktning inför, under och efter ombyggnadens genomförande. Besiktningskostnader kommer att belastas bostadsrättsinnehavaren

VÅRA LÄGENHETER OCH FÖRRÅD

Varje bostadsrättsinnehavare har idag möjlighet att disponera ett källarförråd för förvaring. Ingen får använda andra medlemmars förrådsutrymmen utan deras tillstånd. Förvaring av möbler, kartonger, m.m. utanför förråden är inte tillåten. Balkonglådor hängs, av säkerhetsskäl, på insidan av balkongen.

OBS! Parabol får inte monteras på balkongräcke, fasad eller tak.

VÅR UTSIKT

Tänk på att i vår fastighet så har många lägenheter vacker utsikt över Tantolunden och vattnet. Vi måste alla ta ansvar för att inte sätta upp något eller plantera något på våra balkonger som försämrar utsikten för någon annan i föreningen. Många har köpt sina lägenheter för utsiktens skull.

SÄKERHET OCH ANSVAR

Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse. Se till att dörrar till källare, förråd, cykelrum, garage, och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Släpp inte in okända människor via portarna, i källare eller garage. Lämna inte ut portkoder till obehöriga.

Eventuella skador på våra hus och gemensamma utrymmen skall anmälas till fastighetsskötare eller styrelsen. Genom att förebygga skadegörelse slipper föreningen onödiga kostnader.

STÖRNINGAR

Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot.

Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00. Härutöver gäller att reparations- och ombyggnadsarbeten inför och under helger begränsas till;

Fredagar kl. 07.00 – 18.00 samt lör-, sön- och helgdagar kl. 10.00 – 18.00 Givetvis bryts detta av nödfall.

Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa.

Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenhet eller på gården.

MEDLEMMARNAS ANSVAR OCH SKYLDIGHETER

Du som medlem är skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.

Som medlem ansvarar du även för din familj och dina gäster.

Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.

Trivselreglerna antagna vid föreningens årsstämma 20230608

Senast uppdaterad 2023-06-09 av Hardy Lagerberg.
Fil Typ Storlek
TRIVSELREGLER V2 230601.docx Word-fil 15.27 kB