28 mar 2023

Information om höstens rörarbeten finns på hemsidan

2023-03-28 15:15

Föreningen kommer att lägga upp information om höstens rörarbeten på vår hemsida ->   hornsplan1.se. ->  för medlemmar  -> rörarbeten 2023

Informationen är endast tillgänglig för föreningens medlemmar och kräver login på hemsidan

Registrera dig på hemsidan och skapa ett konto att logga in på så når du informationen. 

27 mar 2023

Förlikning med JM/Borätt och rörarbeten under hösten

2023-03-27 10:23


Frågor runt detta tas emot av utsedda kontaktpersoner

Sammanfattning:


Avlopp avstängt (badrum + kök) ungefär 1 vecka/bostad

Tillträde till alla bostäder måste arrangeras.  Exvis genom att lämna låset i serviceläge.

Vissa förråd påverkas (titta i taket över ditt förråd om det finns några rör)

Styrelsen kommer löpande att informera om detta, se hemsidan. www.hornsplan1.se

6 mar 2023

Trygghetskameror

2023-03-06 19:36

Som ett led i att förhindra obehöriga att komma in i vår fastighet kommer under våren trygghetskameror att installeras i husen. Kameror kommer att finnas vid samtliga dörrar och portar inklusive garage och cykelrum och vi räknar med att alla inpasseringar på detta vis kan dokumenteras.

Kamerorna installeras på insidan och inga allmänna ytor utanför huset, som i så fall skulle kräva tillstånd, kommer att övervakas.