28 mar 2023

Information om höstens rörarbeten finns på hemsidan

2023-03-28 15:15

Föreningen kommer att lägga upp information om höstens rörarbeten på vår hemsida ->   hornsplan1.se. ->  för medlemmar  -> rörarbeten 2023

Informationen är endast tillgänglig för föreningens medlemmar och kräver login på hemsidan

Registrera dig på hemsidan och skapa ett konto att logga in på så når du informationen. 

27 mar 2023

Förlikning med JM/Borätt och rörarbeten under hösten

2023-03-27 10:23

Brf Hornsplan1 (föreningen) har nu nått förlikning med Borätt/JM-bygg (JM) angående våra avloppsrör.

Förlikningen innebär att vi är överens med JM om hur kostnaden för rörrenovering genom relining och utbyte av horisontella avloppsrör ska fördelas mellan parterna. Kostnad för föreningen tas från likvida medel, se även förvaltningsberättelsen som snart finns tillgänglig.

Relining är jämfört med stambyte en betydligt enklare och smidigare åtgärd, dessvärre måste föreningen, dess medlemmar och dess styrelse räkna med en besvärlig senhöst.

Det vi kan informera om med rimlig sannolikhet är att arbeten påbörjas vecka 39 (i slutet av september) och förhoppningsvis vara klara innan årsskiftet. Avloppen stängs i varje bostad under en vecka plus troligen dessutom under kortare stunder, vatten kan tappas men till begränsad nytta då inget avlopp finns under stoppen. Toalettmöjlighet kommer att finnas på gården men självklart är det en klen tröst i många fall. Lösningen på detta blir troligen varierande där möjlighet till alternativt boende under den veckan gissningsvis blir det vanligaste. Föreningen har, vid sidan av toaletten på gården, dessvärre ingen möjlighet att medverka till dessa lösningar.

Vissa förråd kommer att påverkas, avloppsrör som ska bytas passerar där får inte hanteras så att något i förråden skadas, medlemmar behöver engageras i detta moment. Arbetet innebär att också behov av tillträde till alla bostäder.

Entreprenören önskar också tillgång till några parkeringsplatser i garaget.

En detaljerad tidplan för arbetena kommer att kommuniceras innan arbetet påbörjas.

Dags att börja din personliga planering för detta alltså.

Frågor runt detta tas emot på föreningens epostadress: info@hornsplan1.se

Sammanfattning:

Arbeten startas V39 och pågår till årskiftet.

Avlopp avstängt (badrum + kök) 1 vecka/bostad

Tillträde till alla bostäder måste arrangeras.

Vissa förråd påverkas (titta i taket över ditt förråd om det finns några rör)

Styrelsen kommer löpande att informera om detta, se även hemsidan. www.hornsplan1.se

6 mar 2023

Trygghetskameror

2023-03-06 19:36

Som ett led i att förhindra obehöriga att komma in i vår fastighet kommer under våren trygghetskameror att installeras i husen. Kameror kommer att finnas vid samtliga dörrar och portar inklusive garage och cykelrum och vi räknar med att alla inpasseringar på detta vis kan dokumenteras.

Kamerorna installeras på insidan och inga allmänna ytor utanför huset, som i så fall skulle kräva tillstånd, kommer att övervakas.