21 jun 2023

Föreningsstämma 2023 protokoll

2023-06-21 21:30

Protokollet finns nu att läsa på vår hemsida under "för medlemmar"  " stadgar, årsredovisningar, stämmoprotokoll"

21 jun 2023

Nyhetsbrev juni 2023

2023-06-21 20:09

Styrelsen har haft möte den 20 juni och har som vanligt lite att förmedla:

Vi tycker det ör väldigt trevligt med planteringarna på gården men ser att dessa misshandlas (i oförstånd förstås) av bollspelande  och lekande barn. Barn måste få utrymme men vi vädjar till deras föräldrar att blommorna också måste visas respekt. Annars blir det inget kvar.

Styrelsen nya konstellation kommer att komma upp på våra anslagstavlor inom kort. Vi (styrelsen) tycker att valberedningen lyckats bra och vi ser fram emot det fortsatta arbetet.

Vi har låtit göra en brandsäkerhetssyn och kan tyvärr konstatera att vi fått en del nedslag. Några kommer styrelsen att åtgärda men ett inslag, som vi måste ha hjälp av alla med är att trappuppgångar och avsatser används för förvaring av diverse ting.. Vid snabb utrymning  i mörk trappa kan/får vi inte ha saker i vägen. Detta måste vi respektera!

Snart är vi igång med cykelmärkning, märkbrickor inhandlas nu och inom kort kommer information om hur vi ska genomföra utrensningen av cykelrummen.

Våra trygghetskameror är nu på plats men innan vi får spela in måste vi informera med skyltar att övervakning sker. När ni ser dessa skyltar vet ni att ni är övervakade i portar och garage.

Styrelsen  vill till sist passa på och önska alla medlemmar  en varm och välgörande sommar!