21 apr 2023

Nyhetsbrev april 2023

2023-04-21 11:25

Hej medlemmar, här kommer lite vårinfo från styrelsen

Vårens städdag blir LÖRDAGEN DEN 27 MAJ (det är Pingstafton men i övrigt har det ju blivit en vanlig helg)

Då skall gruset vara borta och vi hjälps åt med det övriga, grillad korv och förfriskningar utlovas. Grovsopor kan placeras mellan husen (vid cykelparkeringen) som vanligt. Väniigen ta bort din cykel denna helg om du har den där.

Information om höstens rörrenovering (sk relining) av avloppsrör kommer att finnas på föreningens hemsida, den är delvis sekretessbelagd så du måste registrera dig på hemsidan för att kunna logga in och komma åt informationen. Viss information ligger redan där men det kommer mycket mer senare när utföraren är upphandlad. Passa på och registrera dig direkt.

Trygghetskameror. Med start måndag 24 april installeras trygghetskameror innanför portar och i garaget. Installationen pågår ca en månad och syftet är som namnet antyder, att öka trygghet för oss medlemmar. Vi eventuell incident kan vi i efterskott titta på vad som inträffat. Installatör är CLS Elektronikservice i Stockholm.

Nawal Mohsin som bor i 141B har tagit uppgiften att vara fokal punkt för gårdens planteringar. Om ni vill hjälpa henne med det och inte får direkt kontakt kan ni gå via David Jagerfelt

Årets föreningsstämma äger rum torsdagen den 8 juni - men det kommer även en formell kallelse i maj om detta.

Tack för ordet / Brf Hornsplan1

3 apr 2023

Garagestädning 2023

2023-04-03 16:41

Förvarning om garagestädningar. 

Under 2023 kommer garaget att städas den 20/4 och den 27/10.

Städningen utförs mellan 08:00 - 16:00 men brukar vara klar tidigare (runt kl 13).

Under denna tid måste garaget vara tomt på bilar och annat som kan hindra städningen.

I undantagsfall kan gården nyttjas för parkering under städningen och då under gott samarbete.

Påminnelse om städningen kommer närmare dessa datum.