13 jul 2023

Information om rörarbeten 230713

2023-07-13 08:51

Hej medlemmar,

Se info på hemsidan

2 jul 2023

Information om cykelmärkning och parkering på gården

2023-07-02 08:48

Cykelmärkning

Nu är det dags att tala om hur många märkbrickor du behöver till din(a) cyklar i cykelrummet.

Märkning av cyklar skall vara gjord av dig innan den 1 sept därefter kommer de cyklar som inte är märkta att anmälas till polisen som hittade.

Om ingen visar intresse för dessa cyklar inom tre månader övergår ägandet till upphittaren, dvs Brf Hornsplan 1, och föreningen kan hantera cyklarna på lämpligt sätt.

Alltså, skicka epost till: cykelbrickor@hornsplan1.se ange antal du behöver och även ditt lägenhetsnummer inom Brf (tre siffror inte fyra som posten använder). Vi återkommer till om hur brickorna kommer att distribueras när vi fått dem.

Bilparkering på gården

Vi vill påminna om att vi ska vara restriktiva med bilparkering på gården och bara använda möjligheten till våra serviceleverantörer, vid korta transporter, vid garagestädning och andra korta och motiverade tillfällen. Inhämta styrelsens tillstånd om du vill undvik böter.