13 jul 2023

Information om rörarbeten 230713

2023-07-13 08:51

Hej medlemmar,

Vi vill förmedla vår senaste information om den renovering av avloppsrör som vi står inför.

Ny tidplan men ännu inga detaljer
I tidigare information angavs start v39 dvs slutet på september. Det lutar nu åt två perioder:

September - oktober 2023 byte av avloppsrör i gemensamma utrymmen
Perioden innebär rörbyten i förrådsutrymmen och garaget. Denna period startar i september.Arbetet påverkar förråd men det finns under denna period inget behov av att komma in i lägenheter. Vissa förråd måste göras tillgängliga för rörarbete och andra för stöttning för ökad bärighet på tak.
Förråd som berörs är: 1, 7, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 41, 44, 57, 58, 60, 61 och 66
Om du inte har något av dessa förråd påverkas du inte av förrådsdelen, men alla kommer att beröras av kortare stopp i lägenhetens avlopp under arbetets gång, på tider som kommer att aviseras senare. Det blir kortare stopp i september - oktober, dvs timmar inte veckoavstängningar som vi får under nästa period 2024.

Separat info kommer att gå ut till de som har berörda förråd.

April - maj - juni - 2024 relining
Detta är det större arbetet som nu sannolikt blir skjutet till nästa vår. Under den perioden genomförs relining och då kommer avloppen inte att kunna användas under någon vecka. Tidplan är inte klar, vi återkommer till den.

Hälsar Föreningens projektgrupp - relining

2 jul 2023

Information om cykelmärkning och parkering på gården

2023-07-02 08:48

Cykelmärkning

Nu är det dags att tala om hur många märkbrickor du behöver till din(a) cyklar i cykelrummet.

Märkning av cyklar skall vara gjord av dig innan den 1 sept därefter kommer de cyklar som inte är märkta att anmälas till polisen som hittade.

Om ingen visar intresse för dessa cyklar inom tre månader övergår ägandet till upphittaren, dvs Brf Hornsplan 1, och föreningen kan hantera cyklarna på lämpligt sätt.

Alltså, skicka epost till: cykelbrickor@hornsplan1.se ange antal du behöver och även ditt lägenhetsnummer inom Brf (tre siffror inte fyra som posten använder). Vi återkommer till om hur brickorna kommer att distribueras när vi fått dem.

Bilparkering på gården

Vi vill påminna om att vi ska vara restriktiva med bilparkering på gården och bara använda möjligheten till våra serviceleverantörer, vid korta transporter, vid garagestädning och andra korta och motiverade tillfällen. Inhämta styrelsens tillstånd om du vill undvik böter.