25 maj 2023

Nyhetsbrev maj 2023

2023-05-25 10:14

Hej medlemmar,

Här lite nygammalt och nytt från vårt möte i tisdags:

Glöm inte att det är städdag på lördag 27 maj, start kl 10:00, grovsopar kan läggas på vanlig plats mellan husen. Cyklar och mopeder som står där måste flyttas under städningen. Miljöfarligt avfall får inte placeras där då det kräver särskild hantering.

Glöm ej heller årets stämma som äger rum på Tellus Fritidscenter på Lignagatan den 8 juni kl 18:30. Kallelse kommer inom kort.

Glädjande kan vi informera om att vi får en ny hyresgäst i lokalen som idag hyrs av Hajom skjutdörrar. Kristina Lundqvist i styrelsen har mycket förtjänstfullt sett till att vi inte får något glapp för den lokalen - det tackar vi för. Bytet sker den 1 juli då 55Plus flyttar in.

Vi vill även tacka Nawal Mohsin som har sett till att vi fått fina blommor planterade på gården och även ett bord med stolar .Väldigt trevligt - så det tackar styrelsen och vi är säkra på, hela föreningen för.

Vi har ännu ingen detaljerad information om höstens rörrenovering. Denna kommer att distribueras separat så fort den finns tillgänglig.

En nyckel är upphittad. Tillhör inte de nycklar vi använder i huset men har samma form. Om ni känner igen den kan den återfås mot identifiering. finns hos Hardy.

 / Styrelsen