31 aug 2023

Grovsopor får lämnas på gården t..o.m söndag 3 sept

2023-08-31 18:09

Hej medlemmar,

Som meddelats tidigare får grovsopor just nu lämnas på gården mellan huskropparna (på den yttre cykelparkeringen).

Denna möjlighet, för grovsopor, upphör på söndag 3 sept och bortforsling sker under veckan som kommer.


16 aug 2023

Informationsbrev aug 2023

2023-08-16 15:13

Information från senaste styrelsemötet 2023-08-15

Information om arbeten med avloppsrör se hemsidan www.hornsplan1.se

Märkning av cyklar i cykelrummen.

Märkbrickor är beställda enligt era önskemål och kommer att distribueras nästa vecka. Sätt fast märkbrickan på sadelstolpen så vet vi var vi ska leta. Även på barncyklar.

Cyklar utan märkbricka lever efter 1 sept ett farligt liv, efter anmälan till polisen kommer de efter tre månader att tillfalla föreningen som avser att rensa bort dem. Frågor runt detta skickas till cykelbrickor@hornsplan1.se

Trygghetskameror

Systemet för kamerabevakning är nu igång, alla ingångar för personer och bilar bevakas, ni har kanske sett dekaler på våra portar. Syftet är att se om vi har några svaga punkter där man kan ta sig in i fastigheten.

Om obehörigt tillträde äger rum kan föreningen alltså se hur man tog sig in och i vissa fall förse polisen med sådan information.

Hälsar / styrelsen