2 jul 2023

Information om cykelmärkning och parkering på gården

2023-07-02 08:48

Cykelmärkning

Nu är det dags att tala om hur många märkbrickor du behöver till din(a) cyklar i cykelrummet.

Märkning av cyklar skall vara gjord av dig innan den 1 sept därefter kommer de cyklar som inte är märkta att anmälas till polisen som hittade.

Om ingen visar intresse för dessa cyklar inom tre månader övergår ägandet till upphittaren, dvs Brf Hornsplan 1, och föreningen kan hantera cyklarna på lämpligt sätt.

Alltså, skicka epost till: cykelbrickor@hornsplan1.se ange antal du behöver och även ditt lägenhetsnummer inom Brf (tre siffror inte fyra som posten använder). Vi återkommer till om hur brickorna kommer att distribueras när vi fått dem.

Bilparkering på gården

Vi vill påminna om att vi ska vara restriktiva med bilparkering på gården och bara använda möjligheten till våra serviceleverantörer, vid korta transporter, vid garagestädning och andra korta och motiverade tillfällen. Inhämta styrelsens tillstånd om du vill undvik böter.

21 jun 2023

Föreningsstämma 2023 protokoll

2023-06-21 21:30

Protokollet finns nu att läsa på vår hemsida under "för medlemmar"  " stadgar, årsredovisningar, stämmoprotokoll"

21 jun 2023

Nyhetsbrev juni 2023

2023-06-21 20:09

Styrelsen har haft möte den 20 juni och har som vanligt lite att förmedla:

Vi tycker det ör väldigt trevligt med planteringarna på gården men ser att dessa misshandlas (i oförstånd förstås) av bollspelande  och lekande barn. Barn måste få utrymme men vi vädjar till deras föräldrar att blommorna också måste visas respekt. Annars blir det inget kvar.

Styrelsen nya konstellation kommer att komma upp på våra anslagstavlor inom kort. Vi (styrelsen) tycker att valberedningen lyckats bra och vi ser fram emot det fortsatta arbetet.

Vi har låtit göra en brandsäkerhetssyn och kan tyvärr konstatera att vi fått en del nedslag. Några kommer styrelsen att åtgärda men ett inslag, som vi måste ha hjälp av alla med är att trappuppgångar och avsatser används för förvaring av diverse ting.. Vid snabb utrymning  i mörk trappa kan/får vi inte ha saker i vägen. Detta måste vi respektera!

Snart är vi igång med cykelmärkning, märkbrickor inhandlas nu och inom kort kommer information om hur vi ska genomföra utrensningen av cykelrummen.

Våra trygghetskameror är nu på plats men innan vi får spela in måste vi informera med skyltar att övervakning sker. När ni ser dessa skyltar vet ni att ni är övervakade i portar och garage.

Styrelsen  vill till sist passa på och önska alla medlemmar  en varm och välgörande sommar! 

25 maj 2023

Nyhetsbrev maj 2023

2023-05-25 10:14

Hej medlemmar,

Här lite nygammalt och nytt från vårt möte i tisdags:

Glöm inte att det är städdag på lördag 27 maj, start kl 10:00, grovsopar kan läggas på vanlig plats mellan husen. Cyklar och mopeder som står där måste flyttas under städningen. Miljöfarligt avfall får inte placeras där då det kräver särskild hantering.

Glöm ej heller årets stämma som äger rum på Tellus Fritidscenter på Lignagatan den 8 juni kl 18:30. Kallelse kommer inom kort.

Glädjande kan vi informera om att vi får en ny hyresgäst i lokalen som idag hyrs av Hajom skjutdörrar. Kristina Lundqvist i styrelsen har mycket förtjänstfullt sett till att vi inte får något glapp för den lokalen - det tackar vi för. Bytet sker den 1 juli då 55Plus flyttar in.

Vi vill även tacka Nawal Mohsin som har sett till att vi fått fina blommor planterade på gården och även ett bord med stolar .Väldigt trevligt - så det tackar styrelsen och vi är säkra på, hela föreningen för.

Vi har ännu ingen detaljerad information om höstens rörrenovering. Denna kommer att distribueras separat så fort den finns tillgänglig.

En nyckel är upphittad. Tillhör inte de nycklar vi använder i huset men har samma form. Om ni känner igen den kan den återfås mot identifiering. finns hos Hardy.

 / Styrelsen

21 apr 2023

Nyhetsbrev april 2023

2023-04-21 11:25

Hej medlemmar, här kommer lite vårinfo från styrelsen

Vårens städdag blir LÖRDAGEN DEN 27 MAJ (det är Pingstafton men i övrigt har det ju blivit en vanlig helg)

Då skall gruset vara borta och vi hjälps åt med det övriga, grillad korv och förfriskningar utlovas. Grovsopor kan placeras mellan husen (vid cykelparkeringen) som vanligt. Väniigen ta bort din cykel denna helg om du har den där.

Information om höstens rörrenovering (sk relining) av avloppsrör kommer att finnas på föreningens hemsida, den är delvis sekretessbelagd så du måste registrera dig på hemsidan för att kunna logga in och komma åt informationen. Viss information ligger redan där men det kommer mycket mer senare när utföraren är upphandlad. Passa på och registrera dig direkt.

Trygghetskameror. Med start måndag 24 april installeras trygghetskameror innanför portar och i garaget. Installationen pågår ca en månad och syftet är som namnet antyder, att öka trygghet för oss medlemmar. Vi eventuell incident kan vi i efterskott titta på vad som inträffat. Installatör är CLS Elektronikservice i Stockholm.

Nawal Mohsin som bor i 141B har tagit uppgiften att vara fokal punkt för gårdens planteringar. Om ni vill hjälpa henne med det och inte får direkt kontakt kan ni gå via David Jagerfelt

Årets föreningsstämma äger rum torsdagen den 8 juni - men det kommer även en formell kallelse i maj om detta.

Tack för ordet / Brf Hornsplan1