16 aug 2023

Informationsbrev aug 2023

2023-08-16 15:13

Information från senaste styrelsemötet 2023-08-15

Information om arbeten med avloppsrör se hemsidan www.hornsplan1.se

Märkning av cyklar i cykelrummen.

Märkbrickor är beställda enligt era önskemål och kommer att distribueras nästa vecka. Sätt fast märkbrickan på sadelstolpen så vet vi var vi ska leta. Även på barncyklar.

Cyklar utan märkbricka lever efter 1 sept ett farligt liv, efter anmälan till polisen kommer de efter tre månader att tillfalla föreningen som avser att rensa bort dem. Frågor runt detta skickas till cykelbrickor@hornsplan1.se

Trygghetskameror

Systemet för kamerabevakning är nu igång, alla ingångar för personer och bilar bevakas, ni har kanske sett dekaler på våra portar. Syftet är att se om vi har några svaga punkter där man kan ta sig in i fastigheten.

Om obehörigt tillträde äger rum kan föreningen alltså se hur man tog sig in och i vissa fall förse polisen med sådan information.

Hälsar / styrelsen

13 jul 2023

Information om rörarbeten 230713

2023-07-13 08:51

Hej medlemmar,

Se info på hemsidan

2 jul 2023

Information om cykelmärkning och parkering på gården

2023-07-02 08:48

Cykelmärkning

Nu är det dags att tala om hur många märkbrickor du behöver till din(a) cyklar i cykelrummet.

Märkning av cyklar skall vara gjord av dig innan den 1 sept därefter kommer de cyklar som inte är märkta att anmälas till polisen som hittade.

Om ingen visar intresse för dessa cyklar inom tre månader övergår ägandet till upphittaren, dvs Brf Hornsplan 1, och föreningen kan hantera cyklarna på lämpligt sätt.

Alltså, skicka epost till: cykelbrickor@hornsplan1.se ange antal du behöver och även ditt lägenhetsnummer inom Brf (tre siffror inte fyra som posten använder). Vi återkommer till om hur brickorna kommer att distribueras när vi fått dem.

Bilparkering på gården

Vi vill påminna om att vi ska vara restriktiva med bilparkering på gården och bara använda möjligheten till våra serviceleverantörer, vid korta transporter, vid garagestädning och andra korta och motiverade tillfällen. Inhämta styrelsens tillstånd om du vill undvik böter.

21 jun 2023

Föreningsstämma 2023 protokoll

2023-06-21 21:30

Protokollet finns nu att läsa på vår hemsida under "för medlemmar"  " stadgar, årsredovisningar, stämmoprotokoll"

21 jun 2023

Nyhetsbrev juni 2023

2023-06-21 20:09

Styrelsen har haft möte den 20 juni och har som vanligt lite att förmedla:

Vi tycker det ör väldigt trevligt med planteringarna på gården men ser att dessa misshandlas (i oförstånd förstås) av bollspelande  och lekande barn. Barn måste få utrymme men vi vädjar till deras föräldrar att blommorna också måste visas respekt. Annars blir det inget kvar.

Styrelsen nya konstellation kommer att komma upp på våra anslagstavlor inom kort. Vi (styrelsen) tycker att valberedningen lyckats bra och vi ser fram emot det fortsatta arbetet.

Vi har låtit göra en brandsäkerhetssyn och kan tyvärr konstatera att vi fått en del nedslag. Några kommer styrelsen att åtgärda men ett inslag, som vi måste ha hjälp av alla med är att trappuppgångar och avsatser används för förvaring av diverse ting.. Vid snabb utrymning  i mörk trappa kan/får vi inte ha saker i vägen. Detta måste vi respektera!

Snart är vi igång med cykelmärkning, märkbrickor inhandlas nu och inom kort kommer information om hur vi ska genomföra utrensningen av cykelrummen.

Våra trygghetskameror är nu på plats men innan vi får spela in måste vi informera med skyltar att övervakning sker. När ni ser dessa skyltar vet ni att ni är övervakade i portar och garage.

Styrelsen  vill till sist passa på och önska alla medlemmar  en varm och välgörande sommar!