13 jul 2023

Information om rörarbeten 230713

2023-07-13 08:51

Hej medlemmar,

Vi vill förmedla vår senaste information om den renovering av avloppsrör som vi står inför.

Ny tidplan men ännu inga detaljer
I tidigare information angavs start v39 dvs slutet på september. Det lutar nu åt två perioder:

September - oktober 2023 byte av avloppsrör i gemensamma utrymmen
Perioden innebär rörbyten i förrådsutrymmen och garaget. Denna period startar i september.Arbetet påverkar förråd men det finns under denna period inget behov av att komma in i lägenheter. Vissa förråd måste göras tillgängliga för rörarbete och andra för stöttning för ökad bärighet på tak.
Förråd som berörs är: 1, 7, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 41, 44, 57, 58, 60, 61 och 66
Om du inte har något av dessa förråd påverkas du inte av förrådsdelen, men alla kommer att beröras av kortare stopp i lägenhetens avlopp under arbetets gång, på tider som kommer att aviseras senare. Det blir kortare stopp i september - oktober, dvs timmar inte veckoavstängningar som vi får under nästa period 2024.

Separat info kommer att gå ut till de som har berörda förråd.

April - maj - juni - 2024 relining
Detta är det större arbetet som nu sannolikt blir skjutet till nästa vår. Under den perioden genomförs relining och då kommer avloppen inte att kunna användas under någon vecka. Tidplan är inte klar, vi återkommer till den.

Hälsar Föreningens projektgrupp - relining