31 aug 2023

Grovsopor får lämnas på gården t..o.m söndag 3 sept

2023-08-31 18:09

Hej medlemmar,

Som meddelats tidigare får grovsopor just nu lämnas på gården mellan huskropparna (på den yttre cykelparkeringen).

Denna möjlighet, för grovsopor, upphör på söndag 3 sept och bortforsling sker under veckan som kommer.