31 aug 2023

Grovsopor får lämnas på gården t..o.m söndag 3 sept

2023-08-31 18:09

Hej medlemmar,

Som meddelats tidigare får grovsopor just nu lämnas på gården mellan huskropparna (på den yttre cykelparkeringen).

Detta för att underlätta för de medlemmar som måste tömma sina förråd (helt eller delvis) i samband med höstens rörarbete.

Denna möjlighet, för grovsopor, upphör på söndag 3 sept och bortforsling sker under veckan som kommer.

Nästa vecka inleds rörarbetena med förberedelser för rörbyten i i hus 1 dvs port 141 D, sedan fortsätter det i 141C - 141B och 141A. Vår intention är att informera löpande när vi vet mer exakt hur arbetena löper.

Frågor kan skickas till rorbyte@hornsplan1.se

Hälsar projektet för husets avloppsrör