16 aug 2023

Informationsbrev aug 2023

2023-08-16 15:13

Information från senaste styrelsemötet 2023-08-15

Information om arbeten med avloppsrör har gått ut till de som har förråd som är berörda av rörbyten som görs under sept/okt. Nedan är generell info.

Några medlemmar måste tömma sina förråd (11 st) och i några förråd (11 st) måste taket stöttas så att man kan arbeta uppe på det.

Alla boende kommer någon gång under perioden sept/okt drabbas av att avloppet stängs av. Detta aviseras när vi vet exakt tid men det kommer att bli dagtid och förhoppningsvis bara en dag ( kl 8 - 15 ). Ordningen för avstängning är 141D - 141 C - 141 B - 141 A, men som sagt vi återkommer om exakt tid. Frågor om rörarbeten kan skickas till: rorbyte@hornsplan1.se

Vi uppmanar alla att kontrollera att ni kan logga in på hemsidan, hornsplan1.se Viss information är känslig och skyddas av login.

Märkning av cyklar i cykelrummen.

Märkbrickor är beställda enligt era önskemål och kommer att distribueras nästa vecka. Sätt fast märkbrickan på sadelstolpen så vet vi var vi ska leta. Även på barncyklar.

Cyklar utan märkbricka lever efter 1 sept ett farligt liv, efter anmälan till polisen kommer de efter tre månader att tillfalla föreningen som avser att rensa bort dem. Frågor runt detta skickas till cykelbrickor@hornsplan1.se

Trygghetskameror

Systemet för kamerabevakning är nu igång, alla ingångar för personer och bilar bevakas, ni har kanske sett dekaler på våra portar. Syftet är att se om vi har några svaga punkter där man kan ta sig in i fastigheten.

Om obehörigt tillträde äger rum kan föreningen alltså se hur man tog sig in och i vissa fall förse polisen med sådan information.

Hälsar / styrelsen